HP Care Pack

HP Care Pack - Originální péče od HP

TECHNICKÁ PODPORA
A SLUŽBY

HP Care Pack

Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s HP Care Pack

Služby HP Care Pack nabízejí řešení, jak udržet Vaše zařízení a systémy v provozu, optimalizovat jejich funkčnost a následně maximalizovat zisk z investic do HP produktů.

Vybrat si můžete služby s různými úrovněmi poskytované podpory dle Vašich potřeb.

Služby HP Care Pack Vám umožní zvolit si reakční časy, okna pokrytí a časové úseky odpovídající Vašim specifickým pracovním požadavkům.

Portfolio služeb nabízí kvalitní podporu produktů značek HP a HP Compaq od desktopů až po servis kritických systémů. Tyto služby prodlouží užitnou dobu a produktivitu vašeho zařízení.

HP Care Pack pokrývají tyto oblasti:
 • Servery
 • Storage
 • Síťová zařízení a software
 • Notebooky, laptopy a handheldy
 • Tisková a zobrazovací zařízení
 • Software - operační systémy a aplikace

Snadný nákup, jednoduchá aktivace služeb, možnost volby prodloužení, případně zvýšení úrovně standardní záruky HP produktu. To vše Vám zajistíme prostřednictvím HP Care Pack za přijatelnou cenu.

Proč zakoupit službu HP Care Pack?

 • Pevně dané podmínky smlouvy
 • Jednorázová platba za až 5ti letý servis, investiční náklad
 • Čas reakce se počítá od přijetí hovoru
 • Služba HP Care Pack pokrývá celou sestavu i s vyjmenovanými dodatečně dokoupenými komponentami stejnou servisní úrovní
 • Výhody profesionálních služeb (prvotní audit, proaktivita, preventivní prohlídky)
 • Vyhrazené díly pro zákazníky se službou HP Care Pack
 • 65 Servisních středisek poskytujících HW i SW podporu v češtine
 • Speciální kontaktní linka pro zákazníky se službou HP Care Pack v režimu 13x5 i 24x7
 • Pouze certifikovaní HW i SW technici
 • Smluvní vztah přímo mezi společností HP a koncovým zákazníkem
 • Pro správné fungování služby je nutná její registrace

Výhody služby HP Care Pack

Jednou ze zásadních výhod služeb HP je ta, že u HP se doba reakce počítá již od nahlášení incidentu na dispečink servisu a ne až po skončení diagnostiky. V rámci služeb Call–to–Repair (zaručená oprava zařízení) HP garantuje uvedení zařízení do provozu ve stanovené lhůtě. Nejedná se o „best effort“ (příslib maximálního úsilí). V případě této služby je dopředu zajištěno naskladnění náhradních dílů pro zákazníky HP – nemůže se tedy stát, že by nebyly náhradní díly dostupné.

Pouze společnost HP je schopna nabídnout zákazníkovi službu přesne na míru poté, co si zákazník sám určí rozsah proaktivity, kterou vyžaduje. HP je schopno dodávat komplexní řešení IT prostředí. Celé řešení je možné vyřešit vlastními prostředky díky certifikovaným specialistům společnosti HP. V rámci HP služeb nejsou žádné dodatečné náklady, v ceně služeb (dle podmínek) je zahrnuta práce specialistů a náhradní díly. HP má nejširší nabídku Proaktivních služeb na trhu, týkajících se jak HW tak SW.

Další informace

Specifikaci služby HP Care Pack naleznete zde.
Detailní popis služeb naleznete v Nabídka služeb.

Další informace o službách společnosti HP jsou k dispozici na kterékoliv obchodní pobočce společnosti HP nebo na webových stránkách: www.hp.com/services/alwayson.