Nabídka služeb HP

Servisní středisko

Servisní středisko

Zařízení, které se podle záručních podmínek opravuje v servisním středisku, je možné dopravit buď přímo tam a nebo do podobného střediska jakéhokoliv Autorizovaného servisního partnera. Výjimku tvoří skupina počítačů pro domácnost jakými jsou např. HP Pavilion, Compaq Presario, HP mininote, HP TouchSmart a rovněž skupina tiskáren pro domácnost jako např. Photosmarty, produkty All-in-One, vybrané laserové a inkoustové tiskárny atp. Tato skupina produktů se v ČR výhradně opravuje prostřednictvím HP servisního střediska v Táboře.

Hewlett-Packard s.r.o.
Servisní středisko
Údolní 2188
390 64 Tábor
Tel.: 381 489 143, 169
Fax: 381 489 116

Otevírací doba:
pondělí až pátek
8:00 - 17:00

Hewlett-Packard s.r.o.
Servisní středisko
Zákaznická recepce
Jeremenkova 88
140 21 Praha 4
Tel.: 272 103 340, 344
Fax: 272 103 341

Otevírací doba:
pondělí až pátek
8:00 - 17:00

Ať se rozhodnete nárokovat záruční opravu ve středisku HP, nebo u Autorizovaného servisního partnera, doručte prosím spolu se zařízením záruční list, popř. jiný dokument, dokládající datum koupě výrobku (dodací list, fakturu apod.).

Pokud zašlete své zařízení v záruční době poštou či kurýrní službou, uhradíte pouze dopravu do servisního střediska, opravený přístroj vám zašleme zpět na naše náklady.

Cena pozáruční opravy vám bude sdělena podle druhu zjištěné závady a oprava bude zahájena až po vašem písemném souhlasu ve formě objednávky.